Bukalah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukalah keikhlasan jika masih merasa sakit.